REKLAMACJE I ZWROTY

Serwis

W przypadku reklamacji towaru, który uległ awarii w normalnych warunkach użytkowania i kwalifikuje się do naprawy, prosimy o zgłoszenie tego bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego wskazanego w Karcie Gwarancyjnej lub/ w Instrukcji Obsługi. Informacje takie można uzyskać także na stronie internetowej producenta.

Zwrot/ wymiana towaru

Informujemy, że istnieje możliwość zwrotu zamówionego towaru na warunkach określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 r. (Dz.U.00.22.271).

Klient ma prawo zwrócić towar w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, na adres siedziby firmy dotGreen Sp. z o.o.ul. Łukaszczyka 10, 02-781 Warszawa z odpowiednią dopiską ZWROT bądź REKLAMACJA, przesyłką wysłaną na własny koszt.

Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy:

  1. towar nie posiada śladów użytkowania i montażu;
  2. posiada czyste, oryginalne, nieuszkodzone opakowanie i etykietę;
  3. zawiera dokument zakupu: paragon lub fakturę VAT;
  4. prawidłowo i wyczerpująco wypełniony protokołu zwrotu.pdf

Pragniemy poinformować, że zwrot wartości towaru nastąpi przelewem, dlatego prosimy o podanie pełnej nazwy, adresu i numeru rachunku bankowego. Dokumenty należy wysłać wraz ze zwracanym towarem na adres: dotGreen Sp. z o.o., ul. Łukaszczyka 10, 02-781 Warszawa.

Uwaga:
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Nieuzasadnione reklamacje i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z obsługą tego typu przypadków pokrywa zamawiający.